TMC w Polsce

 

TMC - kanał wiadomości o utrudnieniach w ruchu drogowym już działa w Polsce. Na czym polega, jakie są jego zalety i ile kosztuje?

 

1. Najważniejsze zalety usługi TMC:

-          Licencja RDS-TMC jest dożywotnia! Brak dodatkowych opłat!

-          Brak opłat za transfer danych.

-          TMC jest ogólnoeuropejskim standardem technologicznym informacji o ruchu drogowym i funkcjonuje w wielu krajach (np. Niemcy, Włochy, Francja, Holandia, Czechy). Nawigacja automatycznie zmieni dostawcę usługi TMC przy zmianie kraju.

-          Brak opłat za roaming

 

2.  Kompatybilne urządzenia:

Wszystkie modele z najnowszej linii Ready, Active oraz Professional można doposażyć w TMC w Polsce korzystając z programu Becker Content Manager. (wyjątek to Ready43, który nie posiada TMC). Specjalna cena dla klientów w Polsce do końca sierpnia to 14,95 euro!

 

3.  Instalacja urządzenia i anteny TMC.

Po zainstalowaniu TMC w urządzeniu (dokładna instrukcja instalacji dostępna na blogu: http://blogbecker.pl/tmc-w-polsce-juz-dostepne-jak-je-zainstalowac-na-urzadzeniu/), należy umieścić antenę TMC na szybie. Antena TMC znajduje się w ładowarce samochodowej. Aby osiągnąć najlepszy odbiór zaleca się montaż jak najdłuższej części anteny na szybie.

Uwaga! Produkty z linii Active oraz Professional (A43Traffic, A43Talk, A43Transit, P43Control) muszą mieć podłączone zasilanie z anteną TMC do aktywnej stacji dokującej! Podłączenie bezpośrednio do urządzenia może znacznie zmniejszyć lub wyeliminować siłę sygnału.

 

4.  Weryfikacja, czy urządzenie złapało już sygnał TMC.

Należy wejść w: ustawienia > ustawienia nawigacyjne > TMC.

- Przeszukiwanie: urządzenia automatycznie przeszukuje stacje radiowe, aż znajdzie stację radiową z TMC. W Polsce jest to RMF FM.

- Po odnalezieniu sygnału TMC urządzenie pokaże nazwę stacji radiowej RMF FM oraz dostawcę TMC w Polsce, czyli firmę MediaMobile.

5. W ustawieniach znajduje się opcja wyboru, w jaki sposób nawigacja ma zmieniać trasę po odnalezieniu objazdu.

 

- Automatycznie: w przypadku odnalezienia objazdu, nawigacja automatycznie zmienia trasę.

- Ręcznie: po odnalezieniu objazdu, nawigacja wyświetla na mapie objazd i porównuje z aktualną trasą. Użytkownik decyduje, czy zmienia trasę czy pozostaję na obecnej.

- Nigdy: nawigacja nie bierze pod uwagę zdarzeń TMC w kalkulacji trasy.

 

Poniżej przedstawiamy przykłady objazdów zakorkowanych tras wylotowych z Warszawy.

 

Przykład

Nawigacja informuje o odnalezieniu objazdu, który pozwoli zaoszczędzić  1:03 h przy jednoczesnym wydłużeniu trasy o 6.5 km. Objazd zaznaczony żółtą linią.

 

Przykład

Nawigacja informuje o odnalezieniu objazdu, który pozwoli zaoszczędzić  2:05 h przy jednoczesnym wydłużeniu trasy o 49 km. Objazd zaznaczony żółtą linią.

 

6. Metody sprawdzania aktualnej sytuacji na trasie:

- graficzne przedstawienie ma mapie: po wybraniu opcji TMC z głównego menu, nawigacja pokaże zdarzenia TMC na mapie, które można analizować zbliżając lub oddalając widok.

 

Ważne: zdarzenia TMC zaznaczone są jasno-niebieską linią, ikonka pokazuje rodzaj zdarzenia.

ikona dwa auta: spowolnienie ruchu

ikona cztery auta: stojący korek

ikona wypadek: zdarzenie drogowe

ikona chmura: zdarzenie atmosferyczne

ikona roboty drogowe

ikona zwężenie drogi: zamknięty pas ruchu

ikona wykrzyknik: ograniczenia w ruchu

ikona zamknięta droga

 

- lista wszystkich zdarzeń TMC: po wybraniu opcji TMC na mapie, możemy kliknąć <Lista> i przejrzeć wszystkie zdarzenia TMC w danym regionie:

- po wybraniu danego zdarzenia TMC otrzymujemy bardziej szczegółowe informacje:

 

- lista zdarzeń na wyznaczonej trasie. Po ustaleniu trasy nawigacja automatycznie wyświetli zdarzenia występujące na trasie wraz z informacją o opóźnieniu. Rozpocznie również wyszukiwanie możliwych objazdów. Po odnalezieniu, w zależności od wybranej opcji, nawigacja zaproponuje lub wyznaczy objazd.

 

Przykład:

Opóźnienie 38 min. na odcinku Warszawa – Rawa Mazowiecka trasy nr.8. Wolny ruch w od Jana Pawła II, Stefana Żeromskiego do Alei Katowickiej i Sękocińskiej.

 

Przykład:

Opóźnienie 11:13 min. na odcinku Warszawa – Rawa Mazowiecka trasy nr.8. Prace drogowe od Wola Pekoszewska do Rawska, Lipowa.

 

Przykład

Nawigacja informuje o odnalezieniu objazdu, który pozwoli zaoszczędzić  1:15 h przy jednoczesnym wydłużeniu trasy o 21 km. Objazd zaznaczony żółtą linią.

 

Przykład

Nawigacja informuje o odnalezieniu objazdu, który pozwoli zaoszczędzić  1:03 h przy jednoczesnym wydłużeniu trasy o 6.5 km. Objazd zaznaczony żółtą linią.

 

Przykład

Kalkulacja alternatywnych tras (Becker Best Tracks) z uwzględnieniem opóźnień w ruchu  drogowym TMC.

 

7.  Czas dojazdu do celu z uwzględnieniem TMC.

Urządzenie na podstawie komunikatów drogowych na bieżąco aktualizuje czas dojazdu do celu, tak aby był jak najbliższy rzeczywistej sytuacji na trasie.

 

8. Jaki jest zasięg TMC i gdzie można złapać sygnał?

Informacja TMC jest dostępna we wszystkich miejscach w Polsce, gdzie można odbierać radio RMF FM – RDS. Polska została podzielona na siedem regionów, tak aby przesyłane informacje TMC miały charakter jak najbardziej lokalny i były aktualne. To oznacza, że użytkownik znajdujący się w Warszawie, odbiera informacje o ruchu drogowym z miasta i okolic. Po zmianie regionu, nawigacja automatycznie przełącza się na nową lokalizację.

 

Obecnie funkcjonujące regiony:

–     Warszawa

–     Kraków

–     Katowice

–     Poznań

–     Wrocław

–     Gdańsk

–     Pozostała część Polski

 

9. Jak często informacje TMC są aktualizowane?

Szybkość aktualizacji informacji TMC, zależy od wielu czynników m.in. region, rodzaj zdarzenia TMC, czy jest to aktualizacja istniejącego zdarzenia, ilości zdarzeń w danym regionie.

 

W normalnym warunkach zdarzenia są aktualizowane co 2 min i przesyłane do stacji radiowej RMF RM – RDS.

 
Projektowanie stron www